J O G A K O Z P O N T . H U

 

 

 

BUDA-PEST  SZÍVÉBEN

NYITÓLAP

Akciók!

Galéria – képek

Mi a jóga?

ÓRAREND, Programok

Hírlevelek

Sajtó, média

Céges jóga

JÓGAOKTATÓ KÉPZÉSEK:

HATHA JÓGA

VINYASA FLOW JÓGA

GYERMEKJÓGA

KISMAMAFLOW&BABÁS

KISMAMA & BABÁS

THETAHEALING

Oktatói továbbképzések

ÓRATÍPUSOK:

JÓGA:

Hatha jóga

Jóga alaptanfolyam

Gerinc jóga

Kismama jóga

Babás jóga

Gyermek jóga

Yin jóga

Vinyasa flow jóga
Power jóga

Vinyasa krama

Ashtanga jóga

Ashtanga flow jóga

Női jóga

Senior jóga

Fitjóga

YinYang jóga

 

MEDITÁCIÓ:

Vipassana Meditáció

Reggeli meditáció
Mindfulness meditáció

TORNA:

Pilates

Tai chi

Gerinctorna

WORKSHOPOK:

 

Magánórák

Oktatóink

Akciók

JÓGA TÁBOROK

Terembérlet

Indiai receptek

Állás

Linkek

nyuszi4

Térkép, útleírás

Impresszum

 

Táncterápia

 

 

Időpont: 2017. október 28. szombat és október 29. vasárnap 14-17h (2 napos)

Helyszín: Asram Pest

Oktató: Gál-Horváth Bernadett

Ár: 10.000 Ft

 

A tánc a legősibb gyógyító művészetek közé tartozik. Minden korban és minden tájon felfedezték a mozgásos kreativitás jótékony, felszabadító és integráló hatását. A taglejtések, a testtartás, a mozgás a legközvetlenebbül tükrözi azt, ahogy az ember érzi magát, ahogy megtestesül élettörténete. Új módon észlelni, elfogadni, mozdítani a testet segíthet új módon megélni az élettörténetet.

A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia önismereti és terápiás módszer, amely a testtudati gyakorlatokat, a mozgásimprovizációban, táncban rejlő alkotó és gyógyító lehetőségeket összekapcsolja a pszichoanalitikusan orientált csoportterápia eszközeivel. Egyszerre figyel az egyéni testi-lelki érzések dinamikájára (változásaira, feszültségeire) és a csoportban megszülető testi-lelki érzések változásaira, összefüggéseire (a csoportdinamikára).

Alapja a testi érzések felszínre hozása, differenciálása, korrekciója, vagyis a testtudati munka. Testi érzéseink énünk legősibb rétegét képezik. Már 2-3 éves kor alatt, egy túlnyomórészt beszéd előtti életkorban kialakul későbbi személyiségünk “magja” az a testi-érzéki hangulat, ritmus, amelyre ráépülnek énünk későbbi rétegei. A testélményekben rögzült töréseket, szorongásokat, vágyakat olykor nehéz a szavak útján elérni. A módszer az érzékelés és a mozgás eszközeivel hozzáférhetővé teszi, és lehetőleg korrigálja ezeket az elemi testélményeket. E testélmények alakításával a hozzájuk kötődő öntudatlan érzések, kapcsolati mintázatok is tudatosulhatnak és változhatnak. Egyaránt lényeges az egyéni és kapcsolati munka. Az egyszerű mozgásos gyakorlatok kiérzékenyítik saját testi valónk érzékelését és a másokkal való kapcsolatban átélt testérzeteket. A testtudati munkára épül az egyedüli, páros, vagy csoportos mozgásimprovizáció. Az önészlelés, s a kapcsolódások árnyalódása miatt a mozgásimprovizáció igazi alkotássá válik a csoportfolyamat során.

A pszichodinamikus módszer lényeges önismereti eszköze a mozgásos élmények megbeszélése is. Habár nem lehet minden testérzést kimondani, nagyon fontos a testi és verbális (beszédben kifejeződő) személyiségrészeink összekapcsolása a csoportfolyamatban.

Általában azoknak javasolt, akik úgy érzik, szeretnének testi önmagukkal őszintébb, szabadabb kapcsolatba lépni, akiket érdekel a mozgás, önismeretet és alkotás összekapcsolása, s vállalják az önismereti, illetve terápiás folyamattal járó elköteleződést. Javasolt azoknak, akik szenvednek önképük zavarai, vagy kapcsolati elakadásaik miatt. A módszer hatékony lehet pszichózisok, személyiségzavarok, neurózisok, különböző pszichoszomatikus problémák gyógyításában.

A gyermektáncterápiás foglalkozások célja a gyermekek pszichés támogatása és segítése. Ez megvalósulhat lelki nehézségekkel küzdő gyermekek gyógyítását célzó terápiás munkában, illetve lelkileg egészséges gyermekek személyiségfejlődését segítő csoportfolyamatban.

A táncterápiás csoportfolyamat során a mozgásos gyakorlatokat, a játékokat, a táncot és beszélgetést eszközként használjuk. A terápiás közeg létrejöttét segíti az elfogadó, biztonságos légkör. A csoportterápia egy „gyakorló terepként” működik, ahol a gyermekek új viselkedési mintázatokat próbálhatnak ki, azonnal érzékelhető visszajelzéseket kaphatnak egymástól és a vezetőtől, mindezeket beépíthetik személyiségük működésébe. Az új és működőképesebb viselkedési minták, megküzdési stratégiák fokozatosan átszivároghatnak a résztvevők életének különböző színtereibe, mely hozzájárul a hétköznapi életben való boldogulásukhoz. A gyerekkorban szerzett tapasztalatok könnyebben beépülnek aktívan alakuló személyiségükbe, mivel lelki struktúrájuk és működésmódjuk még nem szilárdult meg. Ezért a táncterápiás folyamatban szerzett tapasztalatok erős korrekciós lehetőséget hordoznak magukban.

A gyerek mozgás- és táncterápia folyamata elősegítheti, hogy a gyerekek a különböző életeseményeiket könnyebben feldolgozzák, testtudatosságuk fejlődjön, képesek legyenek saját érzelmeik lekövetésére, kifejezésére, és indulataik szabályozására, önmagukkal és másokkal szemben elfogadóbbá, empatikusabbá váljanak, verbális és nonverbális kommunikációs valamint kapcsolatteremtési készségük gazdagodjon, a gyerekek könnyebben tudjanak beilleszkedni közösségeikbe, szorongásuk csökkenjen, bizalmuk és önbizalmuk erősödjön, kreativitásuk és önkifejezésük kibontakozzon. Módszertanában pedig a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik, ezáltal sokkal játékosabb, a mese és a fantázia szerepe hangsúlyosabb, az alkalmak strukturáltabbak, a gyakorlatok és maga a folyamat is rövidebb. A gyermekek lelki állapota szoros kapcsolatban áll a családi dinamikával, ezért a gyerekekkel való terápiás munka részét képezi a szülőkkel való rendszeres konzultáció. A szülő-gyermek kapcsolatának minőségét, működését segíthetik a kifejezetten szülő-gyerek táncterápiás csoportok is, ahol a szülő a gyermekével közösen vesz részt a mozgásos folyamatban. A gyermek mozgás- és táncterápiás foglalkozások nagy élményt nyújtanak a gyerekeknek, hiszen oldott és megtartott közegben, testi-lelki valójukkal élhetik át a felszabadultságot, a kísérletezés örömét, a magukra és egymásra hangolódást.

Milyen a csoportok összetétele?

Egy tipikus – nem sajátos téma köré szervezett – felnőtt csoport összetétele változatos. Minden csoport világmodell. Minél változatosabb nem, kor, élethelyzet, lelkialkat szerinti összetétele, annál jobb. Annál inkább megélhetjük, megérthetjük, korrigálhatjuk azokat az érzéseket, kapcsolati mintázatokat, amelyek hétköznapjainkban is működnek.

Mennyi időt vesz igénybe egy mozgás- és táncterápiás csoportfolyamat?

Egy tipikus pszichodinamikus mozgás és táncterápiás csoport hetente, kéthetenként találkozik, egy csoportalkalom öt óra. Szerencsés, ha a csoportnak sikerül kijelölni ezekre az alkalmakra egy-egy hétvégi, kétnapos workshopot. A nyitott alkalmak után a csoportok szerződést kötnek, ami azt jelenti: megbeszélik, milyen keretek között tudnak a legjobban együttműködni.

Mire való az interjú?

A terapeuta személyes interjú-beszélgetésre hívja a jelentkezőket. Az interjú célja, hogy mind a jelentkezők, mind a csoportvezető megbizonyosodjanak róla, hogy a módszer valóban megfelelő út a jelentkező számára. Az interjúbeszélgetés alkalmat ad annak megfogalmazására, hogy a jelentkező mire szeretné használni a folyamatot, milyen személyes változásra van szüksége.

Hogyan zajlik egy csoportalkalom?

A csoport többnyire állapotjelző beszélgetéssel kezdődik. A beszélgetést követő testtudati munkát és mozgásimprovizációt a csoportvezető a csoport aktuális állapotához igazítják. Változatos instrukciókkal segítik a résztvevőket a testtudati kiérzékenyülésben, s az improvizációs készségek fokozatos kialakításában.  A mozgásos blokk után újabb beszélgetés zárja le az alkalmat, amely lehetőséget ad a mozgásos élmények feldolgozására, az egymásnak való visszajelzésekre, s arra, hogy a személyes történet, a hétköznapi tapasztalatok, s a csoportban megélt tapasztalatok összekapcsolódhassanak a megértés és változás lehetőségévé válva.

Titoktartás

A csoport biztonságos légkörének feltétele a titoktartás: sem a csoporttagok sem a vezető nem beszélhetnek másoknak a csoporton hallottakról.

Szükséges-e az ügyes mozgás, vagy jó tánckészség?

Semmiféle mozgásos előképzettség, ügyesség, fittség, fiatalság nem szükséges! A csoportvezető feladata az, hogy a testtudati gyakorlatok felhasználásával, a jelenlevőkhöz illeszkedő instrukciókkal segítséget adjanak az improvizációs készség kialakulásához.

Kell-e beszélni a táncterápiás órákon?

Semmi nem kötelező ezeken az alkalmakon. Lehet beszélni, de nem muszáj, lehet mozogni, de azt is bármikor abba lehet hagyni. Hosszú távon a fejlődés feltétele az, ha a beszédhez kötődő személyiségrészünket és testi, mozgásos élményeink szavak előtti világát össze lehet kötni. A foglalkozás beszélgetéssel kezdődik, majd a mozgásos szakasz következik, s a végén ismét beszélgetés zárja az alkalmat.

Van-e felső korhatár?

Nincsen. A mozgás- és táncterápia idősebb korban is javasolt.

Van testi érintés?

Igen, a folyamatban használjuk az érintés gyógyító, korrekciós erejét. Ez az érintés azonban nem kötelező, szigorú, biztonságos keretek között történik meg. A folyamatban megtanuljuk megkülönböztetni az érintés árnyalatait, jelentéseit. Így a hétköznapi életben is sokkal biztonságosabban és érzékenyebben bánhatunk az érintéssel.

Van-e látható jele annak, ha valaki táncterápiába jár?

A testtudati munka eredményeképpen egy idő után megváltozhat testi jelenlétünk sajátos minősége, változhat mozgásunk. Adott esetben oldottabbá, könnyedebbé válhat, vagy éppen összeszedettebbé, erőteljesebbé, s ezt környezetünk is észlelheti. Egy csoportfolyamat elvégzése után van, aki könnyebben tud kapcsolatot létesíteni, van, aki könnyebben tud kapcsolatban megmaradni, vagy éppen egyedül is megállni a helyét.

Miért tarthat sokáig, akár évekig a táncterápiás folyamat?

A terápiás folyamatok általában azért tartanak sokáig, mert a régi rossz beidegződéseket nehéz korrigálni.

Milyen öltözet szükséges?

Javasolt puha, kényelmes, mozgásra alkalmas ruha. Általában cipő nélkül, mezítláb, vagy zokniban dolgozunk.

 

Jelentkezés:

asram.pest@gmail.com vagy 0620/257-6151

5000 Ft előleg befizetésével bármelyik recepciónkon vagy utalni is lehet a számlaszámunkra:

Számlaszámunk:
Yoga Room Kft.   16200223-10041156-00000000 (Magnet Bank)
(
kérjük a közleménybe írd bele „táncterápia workshop” és hogy kinek a nevére írjuk a számlát – cég esetén cégnév+pontos székhely cím szükséges!)

 

Az oktatóról:

MAKEUP_20170109222702_save.jpgGál Horváth Bernadett vagyok, táncművész

Gyermekkoromtól fogva tudom, hogy számomra a mozgás az a kifejezésmód, amiben a legteljesebben meg tudom fogalmazni saját magamat. Ezért dolgozom ma is táncművészként, és ezért tanulok az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán mesterképzésen. Hiszem, hogy a mozgás, az érintés, és az azzal járó feszültségoldás útján megtalálhatjuk azt az állapotot, azt a nyugalmat, amire szükségünk van. A művészetek, a tánc végigkísérték a gyermekkoromat, így számomra nem is kérdés, hogy szeretném mindezt továbbadni az embereknek, hogy ezen keresztül tudjuk újra felfedezni a minket körülvevő világot. Akkor érzem, hogy jó, amit csinálok, ha az emberek önmaguk lehetnek mellettem, és bíznak bennem. Hiszem, hogy ezt a bizalmat tisztelettel, odafordulással, elfogadással, értő figyelemmel lehet kiérdemelni, ami ez által kölcsönössé válik. Szeretném az emberekben megteremteni azt a harmóniát, amiben oda tudunk figyelni a világra, benne egymásra, önmagunkra. Táncoljunk! Hiszen a taglejtések, a testtartás, a mozgás a legközvetlenebbül tükrözi azt, ahogyan az ember érzi magát. Új módon észlelni, elfogadni, mozdítani a testet, segíthet új módon megélni életünket.

 

ASRAM Jóga és Meditációs Központ

1024 Budapest,  Ady Endre u. 1.  I. em.      Tel: 0620-552-6564

1136 Bp. Tátra u. 5/B. 30-as kapucsengő

www.jogakozpont.hu